strona główna
 • bip

Aktualne przetargi

 • 08-03-2023

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina””

 • 29-12-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: Prace remontowo-budowlane w obiektach szkolnych na terenie Gminy Bestwina w ramach programu „Dostępna szkoła”.

 • 28-12-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”

Archiwalne przetargi
 • 21-12-2022

  Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym" na rok 2023

 • 29-11-2022

  Postępowanie przetargowe: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – warzywa i owoce, warzywa korzeniowe obrane”

 • 29-11-2022

  Postępowanie przetargowe: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – mleko, produkty mleczarskie, nabiał”

 • 29-11-2022

  Postępowanie przetargowe: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – ryby i mrożone artykuły spożywcze, pozostałe artykuły spożywcze, produkty mączne”

 • 29-11-2022

  Postępowanie przetargowe: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – mięso, wędliny i drób”

 • 29-11-2022

  Postępowanie przetargowe: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – pieczywo”

 • 04-11-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”.

 • 04-11-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych w 2023 roku”.

 • 05-10-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 09-09-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: „Odbudowa drogi ul. Mirowskiej w km 0+000 do 1+800 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów”

 • 08-09-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: „Odbudowa drogi ul. Granicznej w km 0+000 do 1+420 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina i Janowice”

 • 30-08-2022

  Przetarg nieograniczony: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK na terenie Gminy Bestwina w roku 2023”

 • 05-08-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gospodarskiej w Bestwinie oraz w rejonie ul. św. Floriana i św. Sebastiana w Bestwince”

 • 05-07-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince”

 • 29-06-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – Produkty mączne”.

 • 21-06-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: Prace remontowo-budowlane w obiektach szkolnych na terenie Gminy Bestwina w ramach programu „Dostępna szkoła”.

 • 14-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – warzywa i owoce, warzywa korzeniowe obrane”

 • 14-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – mleko, produkty mleczarskie, nabiał”

 • 14-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – ryby i mrożone artykuły spożywcze, pozostałe artykuły spożywcze, produkty mączne”

 • 14-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – mięso, wędliny i drób”

 • 14-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina – pieczywo”

 • 02-06-2022

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn.: Prace remontowo - budowlane w obiektach szkolnych na terenie Gminy Bestwina w ramach programu „Dostępna szkoła”.

 • 16-05-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince”

 • 08-04-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia do czterech szkół podstawowych w ramach projektu Dostępna Szkoła"

 • 31-03-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 15-03-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 07-03-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4403S ul. Witosa w Bestwinie – etap II”

 • 23-02-2022

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku Szkoły Podstawowej w Janowicach”

 • 20-12-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”.

 • 03-12-2021

  Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym"

 • 01-12-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”.

 • 01-12-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy stadionie w Bestwince”

 • 29-09-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 31-08-2021

  Przetarg: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15a”

 • 17-08-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 11-08-2021

  Przetarg nieograniczony: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina” – dwie części: Część 1 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315d, Część 2 - obsługa i wyposażenie PSZOK w Kaniowie oraz transport przyjętych na PSZOK odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 315d.

 • 16-06-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 28-05-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 8 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 30-04-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach”

 • 23-03-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 15-03-2021

  Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach – etap II”

 • 21-12-2020

  Przetarg nieograniczony: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina”

 • 21-12-2020

  Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym"

 • 23-11-2020

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 18-11-2020

  Przetarg nieograniczony: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych w 2021 i 2022 roku”

 • 20-10-2020

  Przetarg nieograniczony : „Budowa skateparku i placu zabaw w Kaniowie”

 • 13-10-2020

  Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 24-09-2020

  Przetarg nieograniczony: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Kaniów”

 • 07-09-2020

  Przetarg nieograniczony: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 27-07-2020

  Przetarg nieograniczony : „Przebudowa drogi gminnej ul. Świerkowej w Bestwinie”

 • 24-07-2020

  Przetarg nieograniczony : „Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach”

 • 08-06-2020

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 31-03-2020

  Przetarg nieograniczony : „Remont schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie”

 • 02-03-2020

  Przetarg nieograniczony : „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Kaniowie celem utworzenia klubu dziecięcego”

 • 18-02-2020

  Przetarg nieograniczony : „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 15-01-2020

  Przetarg nieograniczony : „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach - etap I”

 • 05-12-2019

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 04-12-2019

  Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym"

 • 19-11-2019

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 08-11-2019

  Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+350-0+400 w miejscowości Bestwina”

 • 01-10-2019

  Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 12-09-2019

  Przetarg nieograniczony: „Wymiana pokrycia dachowego budynku gminnego przy ul. Czechowickiej 21-23 w Kaniowie”

 • 16-08-2019

  Przetarg nieograniczony: „Remont konserwatorski schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy w Bestwinie”

 • 06-08-2019

  Przetarg nieograniczony: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie”

 • 14-06-2019

  Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie”

 • 27-05-2019

  Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie”

 • 17-05-2019

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 29-04-2019

  Przetarg nieograniczony: „Remont drogi gminnej ul. Okrężnej w km 0+000 do 0+930,55 wraz z poboczami w miejscowości Bestwina”

 • 05-04-2019

  Przetarg nieograniczony: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Bestwinie – wariant 400m – treningowy”

 • 26-02-2019

  Przetarg nieograniczony: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie – etap I"

 • 07-02-2019

  Przetarg nieograniczony: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 29-01-2019

  Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 08-01-2019

  Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Rzecznej w Bestwince”

 • 03-01-2019

  Przetarg nieograniczony: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S)– od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana”

 • 28-11-2018

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 15-11-2018

  Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

 • 30-10-2018

  Przetarg nieograniczony: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”

 • 27-09-2018

  Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

 • 27-09-2018

  Przetarg nieograniczony: „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Dworkowej 3 w Bestwince”

 • 10-09-2018

  Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina”

 • 14-08-2018

  Przetarg nieograniczony : „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S)– od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana”

 • 25-07-2018

  Przetarg nieograniczony : „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S)– od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana”

 • 05-06-2018

  Przetarg nieograniczony : „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach”

 • 28-05-2018

  Przetarg nieograniczony: „Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+532,04 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów”

 • 23-02-2018

  Przetarg nieograniczony : „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach”

  Przetarg nieograniczony : „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach”

 • 09-02-2018

  Przetarg nieograniczony : „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina”

  Przetarg nieograniczony : „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina”

 • 24-01-2018

  Przetarg nieograniczony:„Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

  Przetarg nieograniczony: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 18-01-2018

  Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina”

  Przetarg nieograniczony: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina”

 • 27-11-2017

  Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

 • 29-09-2017

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - dostawy"

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - dostawy"

 • 29-09-2017

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - strona www"

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - strona www"

 • 25-09-2017

  Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina"

 • 19-09-2017

  Przetarg nieograniczony: "Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+510 w miejscowości Kaniów"POWTÓRZONY 

 • 31-08-2017

  Przetarg nieograniczony: "Odbudowa drogi gminnej ul. Gawlików w km 0+000 do 0+510 w miejscowości Kaniów"

 • 19-06-2017

  Przetarg nieograniczony: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina: zadanie 1: Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Św. Floriana w Bestwince"

 • 07-06-2017

  Przetarg nieograniczony: "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap III - rejon ul. Łabędziej"

 • 27-04-2017

  Przetarg nieograniczony: "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

 • 27-04-2017

  Przetarg nieograniczony: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji -Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince"

 • 08-03-2017

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina" 

 • 06-03-2017

  Przetarg nieograniczony: "Budowa parkingu przy ulicy Podzamcze w Bestwinie"

 • 05-01-2017

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi"

  "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi"

 • 29-12-2016

  Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina - Janowice -Hałcnów ul. Janowicka w Bestwinie i Janowicach"

 • 14-11-2016

  Przetarg nieograniczony : "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu"

 • 26-07-2016

  Przetarg nieograniczony : "Odbudowa drogi gminnej ul. Podzamcze w km 0+000 do 0+950 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku"

 • 28-06-2016

  Przetarg nieograniczony : "Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych" POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 • 14-06-2016

  Przetarg nieograniczony : "Wykonanie nakładki asfaltowej ul. F. Gandora i J. Magi w Bestwince od ul. Św. Sebastiana do ul. Braci Dudów"

 • 06-05-2016

  Przetarg nieograniczony : "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap II - rejon ul. Jawiszowickiej"

 • 16-03-2016

  Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

 • 08-03-2016

  Przetarg nieograniczony : "Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w Kaniowie -etap I - rejon ul. Torowej i Ludowej"

 • 19-02-2016

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina"

 • 02-02-2016

  Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

 • 19-10-2015

  Przetarg nieograniczony : "Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Bestwina"

 • 10-08-2015

  Przetarg nieograniczony : "Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.)"

 • 08-04-2015

  Przetarg nieograniczony : "Odbudowa ul. Pisarzowickiej w km 0+000 do km 0+060 i od km 0+190 do km 0+530 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Janowice"

 • 16-02-2015

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina"

 • 27-01-2015

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie gminy Bestwina"

 • 16-10-2014

  Przetarg nieograniczony : "Świadczenie usługi odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d"

 • 18-06-2014

  Przetarg nieograniczony : "Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy placówkach oświatowych w Gminie Bestwina"

 • 18-06-2014

  Przetarg nieograniczony : „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)”

 • 01-04-2014

  Przetarg nieograniczony : "Odbudowa drogi gminnej - ul. Braci Dudów sołectwo Bestwinka w km 0+000 do 2+ 300 wraz z odwodnieniem i poboczami"

 • 06-03-2014

  Przetarg nieograniczony : "Rewitalizacja miejscowości i zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Bestwina przez rozbudowę i remont ciągów pieszych przy ulicy Krakowskiej,

 • 20-02-2014

  Przetarg nieograniczony : „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

 • 18-11-2013

  Przetarg nieograniczony: "Odśnieżanie chodników w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Bestwina"

 • 23-09-2013

  Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina"

 • 01-07-2013

  Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

 • 13-03-2013

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 1 500 000,00 zł"

 • 07-03-2013

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 26-02-2013

  Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowania tych odpadów"

 • 13-11-2012

  Przetarg nieograniczony: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Bestwina poprzez zagospodarowanie terenu wokół Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"

 • 18-09-2012

            Przetarg nieograniczony: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4471 ul. Janowicka w Janowicach"

 • 06-09-2012

  Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2012/2013 oraz 2013/2014"

 • 29-05-2012

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

 • 16-05-2012

  Przetarg nieograniczony: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody pitnej w Kaniowie - etap I"

 • 23-04-2012

  Przetarg nieograniczony: "Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody pitnej w Kaniowie - etap I"

 • 16-03-2012

  Przetarg nieograniczony : "Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 16-11-2011

  Przetarg nieograniczony : "Sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów"

 • 18-10-2011

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"

 • 10-08-2011

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka"

 • 04-07-2011

  Przetarg nieograniczony : "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013"

 • 10-06-2011

  Przetarg nieograniczony : "Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska"

 • 10-06-2011

  Przetarg nieograniczony : "Remont cieku bez nazwy (wzdłuż ul. Leśnej w Bestwinie) na odcinku od ul. Bialskiej do Potoku Podleśnego w Bestwinie"

 • 09-05-2011

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej S 4465 Bestwina - Komorowice, ul. Bialska"

 • 09-05-2011

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie"

 • 25-03-2011

  Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 02-11-2010

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont dróg powiatowych Nr 4403 S Kaniów - Bestwina ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie oraz Nr 4466 S Kaniów - Bestwinka ul. Dworkowa w Bestwince"

 • 15-10-2010

  Przetarg nieograniczony : "Rozbudowa szkoły w Kaniowie o salę gimnastyczną wraz z przewiązką oraz przebudowa istniejącej części socjalnej szkoły"

 • 04-10-2010

  Przetarg nieograniczony : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w

 • 30-09-2010

  Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2010/2011 oraz 2011/2012"

 • 14-09-2010

  Przetarg nieograniczony : "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Nad Łękawką w Kaniowie"

 • 01-07-2010

            PRZETARG NIEOGRANICZONY : "BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CI¡GU DROGI POWIATOWEJ S 4444 UL. KRAKOWSKA W BESTWINIE"

 • 30-06-2010

  PRZETARG NIEOGRANICZONY: "PRZEKSZTAŁCENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA POTRZEBY OŚRODKA REKREACJI I SPORTÓW WODNYCH W KANIOWIE"

 • 26-06-2010

  Przetarg nieograniczony : "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Famułkowa w Janowicach gm. Bestwina"

 • 01-06-2010

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S 44

 • 18-05-2010

  Przetarg nieograniczony : Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)&

 • 11-05-2010

  Przetarg nieograniczony : "Remont sali w budynku Przedszkola w Kaniowie"

 • 28-04-2010

  Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 27-04-2010

  Przetarg nieograniczony : "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Bestwina"

 • 01-04-2010

  PRZETARG NIEOGRANICZONY - "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. MALINOWEJ I MYŚLIWSKIEJ W KANIOWIE"

 • 01-03-2010

  Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 12-01-2010

  PRZETARG NIEOGRANICZONY: "PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BESTWINA - ETAP I - BESTWINKA"

 • 01-12-2009

  Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Janowickiej w Bestwinie

 • 23-11-2009

  Przetarg nieograniczony : Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.

 • 16-11-2009

  PRZETARG NIEOGRANICZONY: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE BESTWINA - ETAP I - BESTWINKA"

 • 20-10-2009

  Przetarg nieograniczony - "Modernizacja drogi gminnej - ulica Sportowa w Bestwince"

 • 09-10-2009

  Przetarg nieograniczony – Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie

 • 29-09-2009

  Przetarg nieograniczony: Modernizacja pomieszczenia sali do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwince.

 • 18-09-2009

  Przetarg nieograniczony : "Dostawa nowego samochodu specjalnego dla OSP Janowice"

 • 17-09-2009

  Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Witosa, Kościelnej i Sikorskiego w Bestwinie

 • 30-07-2009

  Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ulicy Chabrowej w Bestwinie"

 • 29-05-2009

  Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie i Bielsku-Białej"

 • 27-03-2009

  PRZETARG NIEOGRANICZONY - MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BESTWINIE

 • 11-03-2009

  Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 05-03-2009

  Przetarg nieograniczony : "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 18-12-2008

  Przetarg nieograniczony : "Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina"

 • 17-12-2008

  Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Bestwina w 2009 roku"

 • 10-12-2008

  Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

 • 28-11-2008

  Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Braci Dudów w sołectwie Bestwinka

 • 24-10-2008

  Przetarg nieograniczony - "Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Bestwinie - etap I"

 • 24-10-2008

  Przetarg nieograniczony - "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej"

 • 15-10-2008

  Przetarg nieograniczony - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Bestwina w sezonie zimowym 2008/2009 oraz 2009/2010"

 • 03-10-2008

  Przetarg nieograniczony - "Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie przy ul. Szkolnej"

 • 04-09-2008

  Przetarg nieograniczony - "Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie"

 • 24-07-2008

  Przetarg nieograniczony - "Budowa chodnika przy ul. Janowickiej w Janowicach"

 • 23-07-2008

  Zapytanie o cenę : "Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina oraz projektów zmian miejscowych planów zagospo

 • 22-07-2008

  Zapytanie o cenę : " Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków miesz

 • 18-07-2008

  ZP341/07/08 - Przetarg nieograniczony : Budowa sieci kanalizacji tłocznej w sołectwie Kaniów - Gmina Bestwina

 • 30-06-2008

  Zapytanie o cenę : "Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina oraz projektów zmian miejscowych planów zagospo

 • 24-06-2008

  Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagodowa w Kaniowie"

 • 19-05-2008

  ZP341/04/08 Przetarg nieograniczony - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka - zlewnia 2 A"

 • 12-03-2008

  Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina"

 • 15-02-2008

  Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina"

 • 18-01-2008

  Przetarg w trybie zapytania o cenę : "Wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

 • 12-09-2007

  Zapytanie o cenę : "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków mieszk

 • 01-08-2007

  Przetarg nieograniczony : "Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej"

 • 20-07-2007

  Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej: Bestwina ul. Bialska - ul. Zielona - etap III

 • 06-07-2007

  Zapytanie o cenę : "Wykonanie projektu budowy kolektora kanalizacji w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

 • 25-06-2007

  Zapytanie o cenę : "Wykonanie projektu budowy kolektora kanalizacji w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

 • 04-06-2007

  Przetarg nieograniczony - "Wykonanie remontu chodnika w Janowicach przy ul. Janowickiej"

 • 23-05-2007

  Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Podzamcze w Bestwinie"

 • 26-04-2007

  Przetarg nieograniczony - "Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Młyńska w Kaniowie"

 • 26-04-2007

  Zapytanie o cenę : "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2007-2008"

 • 02-04-2007

  Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej i ul. św. Floriana w Bestwince - ETAP II

 • 07-03-2007

  Przetarg nieograniczony - "Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"

 • 06-03-2007

  Przetarg nieograniczony - "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina"

 • 21-02-2007

  Przetarg nieograniczony - "Remont dróg gruntowych na terenie gminy Bestwina"

 • 21-02-2007

  Zapytanie o cenę : "Dostawa materiałów budowlanych do Pawilonu Klubu Sportowego w Bestwince"

 • 12-02-2007

  Zapytanie o cenę : "Dostawa materiałów budowlanych do Pawilonu Klubu Sportowego w Bestwince"

 • 05-02-2007

  Zapytanie o cenę : "Wykonywania drobnych napraw i remontów w budynkach komunalnych oraz na drogach na terenie gminy Bestwina"

 • 17-01-2007

  Zapytanie o cenę : "Wykonywania wycen nieruchomości gruntowych, lokalowych, ustalanie wzrostu wartości nieruchomości oraz podziały na lokale"

 • 20-12-2006

  Zapytanie o cenę : "Powiernictwo inwestycyjne dla budowy oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina"

 • 19-12-2006

  Przetarg nieograniczony - Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w 2007 roku

 • 24-11-2006

  Przetarg nieograniczony : Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie

 • 06-11-2006

  Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008

 • 06-11-2006

  Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Bestwina w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008

 • 11-10-2006

  Zapytanie o cenę: "Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie gminy Bestwina w 2006r."

 • 25-09-2006

  Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina

 • 22-09-2006

  Zapytanie o cenę: "Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (odpady izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest) z budynków miesz

 • 21-09-2006

  Przetarg nieograniczony: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sportowej i ul. Sw. Floriana w Bestwince

 • 13-09-2006

  Przetarg nieograniczony : Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Dolnej w Bestwinie

 • 08-09-2006

  Przetarg nieograniczony : I Etap modernizacji części Przedszkola w Kaniowie

 • 28-08-2006

  Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowejBestwina ul. Bialska - ul. zielona -etap II

 • 18-08-2006

  Przetarg nieograniczony : Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina

 • 27-07-2006

  Przetarg nieograniczony : Remont ulicy Sarnia w sołectwie Kaniów - gmina Bestwina

 • 26-07-2006

  Przetarg nieograniczony : Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ulicy: Bielska-Zielona w Bestwinie

 • 21-07-2006

  Przetarg nieograniczony : Remont chodnika przy ul. Witosa w Bestwinie

 • 17-07-2006

  Przetarg nieograniczony : Modernizacja chodnika przy ul. Krakowskiej i ul. Kościelnej w Bestwinie

 • 14-07-2006

  Przetarg nieograniczony: Naprawa i modernizacja odwodnienia oraz remont kanalizacji deszczowejbudynku Urzędu Gminy - etap I

 • 14-07-2006

  Przetarg nieograniczony : Przebudowa przepustu drogowego pod drogą gminną na potoku Młynówka

 • 26-06-2006

  Przetarg nieograniczony "Budowa drogi - Kaniów ul. Ks. Wieczorka"

 • 19-06-2006

  Przetarg nieograniczony:"Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

 • 02-06-2006

  Przetarg nieograniczony:"Remont ulicy Podlesie i odmulenie rowu przy ulicy Podlesie w Janowicach - gmina Bestwina"

 • 29-05-2006

  Przetarg nieograniczony" Remont ulicy Krakowskiej - bocznej w Bestwinie"

 • 26-05-2006

  Przetarg nieograniczony:"Przebudowa przełomów typu średniego oraz typu ciężkiego na ciągach dróg gminnych w gminie Bestwina"

 • 26-05-2006

  Przetarg nieograniczony:" Likwidacja przełomu typu ciężkiego na ulicy Sportowej w sołectwie Bestwinka"

 • 08-05-2006

  Przetarg nieograniczony: "Budowa zadaszenia estrady widowiskowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina"

 • 28-04-2006

  Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickej w Kaniowie (gmina Bestwina) - ETAP II (kolektory E,F,G)"

 • 26-04-2006

  Przetarg nieograniczony: "Dostawa wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bestwinie"

 • 24-02-2006

  Przetarg nieograniczony:"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie gminy Bestwina"

 • 17-02-2006

  Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej na terenie gminy Bestwina w roku 2006"

 • 09-01-2006

  Przetarg nieograniczony: " Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"

 • 16-12-2005

  Przetarg nieograniczony: " Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla gminy Bestwina w latach 2006 - 2008"

 • 16-12-2005

  Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi na terenie gminy Bestwina w latach 2006 - 2008"

 • 21-10-2005

  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Podleskiej w Bestwinie"

 • 21-10-2005

  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Polnej w Bestwinie"

 • 14-10-2005

  Przetarg nieograniczony: "Docieplenie dachu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bestwinie"

 • 16-09-2005

  Przetarg nieograniczony: "Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Bestwinie - 178 mb"

 • 15-09-2005

  Przetarg nieograniczony: "Remont nawierzchni ulicy bocznej do ulicy Witosa w Bestwinie - 175mb"

 • 02-09-2005

  Przetarg nieograniczony: "Rozbiórka nawierzchni asfaltowej i wykonanie chodników przy Szkole Podstawowej w Kaniowie"

 • 12-08-2005

  Przetarg nieograniczony:"Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bestwina do Szkół w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej "

 • 06-07-2005

  Przetarg nieograniczony: "Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w rejonie ulicy Zacisze w Bestwinie"

 • 17-06-2005

  Przetarg nieograniczony: "Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina"

 • 03-06-2005

  Przetarg nieograniczony: "Dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pomost do apteki"

 • 03-06-2005

  Przetarg nieograniczony: "Remont przystanków autobusowych na terenie gminy Bestwina" - unieważniony

 • 20-05-2005

  Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Famułkowa w Janowicach"

 • 13-05-2005

  Przetarg nieograniczony: "Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej"

 • 13-05-2005

  Przetarg nieograniczony: "Wykonanie parkingu przy pawilonach handlowych w Kaniowie"

 • 06-05-2005

  Przetarg nieograniczony: "Modernizacja parkingu przy kościele w sołectwie Bestwinka"

 • 05-05-2005

  Przetarg nieograniczony: "Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina"

 • 20-04-2005

  Przetarg nieograniczony: "Modernizacja dwóch parkingów przy kościele w sołectwie Bestwina" - unieważniony

 • 18-04-2005

  Przetarg nieograniczony: "Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w ciągu ulic: Krakowskiej, Kwiatowej, Cyprysowej i Maków"

 • 15-04-2005

  Przetarg nieograniczony: Modernizacja parkingu przy kościele w sołectwie Bestwinka. - unieważniony

 • 21-03-2005

  Przetarg nieograniczony: "Wymiana sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w ciągu ulic: Gospodarskiej, Sw. Floriana i Sw. Sebastiana"

 • 11-03-2005

  Zapytanie o cenę: "Dostawa i montaż estrady widowiskowej"

 • 11-02-2005

  Zapytanie o cenę: "Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

 • 28-01-2005

  Zapytanie o cenę: "Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

 • 28-01-2005

  Zapytanie o cenę: "Czyszczenie nawierzchni poboczy i chodników przy drogach gminnych na terenie Gminy Bestwina w latach 2005 - 2006"

 • 07-01-2005

  Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"

 • 30-12-2004

  Przetarg nieograniczony: Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych.

 • 20-12-2004

  Przetarg nieograniczony: Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi na terenie gminy Bestwina w roku 2005.

 • 16-11-2004

  Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina - ETAP I (kolektory A,B,C,D) "

 • 15-11-2004

  Przetarg nieograniczony: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina: ETAP I - sołectwo Bestwinka, ETAP II - sołectwo Bestwina"

 • 09-11-2004

  Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bestwina w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006"

 • 09-11-2004

  Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy Bestwina w sezonie 2004/2005 oraz 2005/2006"

 • 08-10-2004

  Przetarg nieograniczony: "Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwina, ul. Górska - boczna"

 • 08-10-2004

  Przetarg nieograniczony:" Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwina ul. Obca"

 • 13-09-2004

  Przetarg nieograniczony: "Remont dachu na budynku Muzeum w Bestwinie"

 • 10-09-2004

  Przetarg nieograniczony: Modernizacja - przebudowa drogi transportu rolnego w sołectwie Bestwinka, ul. Starowiejska.

 • 27-08-2004

  Przetarg nieograniczony: Remont dachu na budynku Muzeum w Bestwinie.

 • 20-08-2004

  Przetarg nieograniczony: Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w gminie Bestwina

 • 23-07-2004

  Remont szkoły podstawowej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 • 16-07-2004

  Przetarg nieograniczony: Wykonanie nakładki asfalto - betonowej - Kaniów - ul. Grobel Borowa - 1500mb

 • 25-06-2004

  Przetarg nieograniczony: Wymiana stolarki okiennej w budynku pałacu w Bestwinie.

 • 17-05-2004

  Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i remont obiektu Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Bestwinie"

 • 10-05-2004

  Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont obiektu Przedszkola w Kaniowie"

 • 16-04-2004

  Przetarg nieograniczony: "Budowa ulicy Rzecznej w Bestwinie"

 • 16-04-2004

  Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Bażanciej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 • 16-04-2004

  Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Plebańskiej w Bestwinie.

 • 30-03-2004

  Przetarg nieograniczony: "Remont dróg gruntowych"

 • 19-03-2004

  Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: Wymiana oraz rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"

 • 05-03-2004

  Przetarg nieograniczony: Prowadzenie samochodowej komunikacji pasażerskiej.

 • 03-03-2004

  Przetarg nieograniczony:"Remont dróg gruntowych ".

 • 30-01-2004

  Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji dla inwestycji: "Wymiana i rozbudowa wodociągu w gminie Bestwina"

 • 12-12-2003

  Przetarg nieograniczony: Przygotowanie pomieszczeń przyziemia budynku Domu Gromadzkiego do zagospodarowania.

 • 28-11-2003

  Przetarg nieograniczony: Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej przy ul. Dankowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 • 14-11-2003

  Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Bialskiej w Bestwinie.

 • 13-11-2003

  Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Sosnowickiej w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 • 08-09-2003

  Przetarg nieograniczony: "Remont kotłowni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Bestwinie"

 • 05-09-2003

  Przetarg nieograniczony: Wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Grobel Borowa i ul. Słoneczna w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina

 • 01-09-2003

  Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg transportu rolnego - ul. Wydrzyniec w Bestwinie.

 • 01-09-2003

  Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg transportu rolnego - ul. Myśliwska w sołectwie Kaniów w gminie Bestwina.

 • 22-08-2003

  Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi rolniczej ul. Wydrzyniec na odcinku o długości 750m. * przetarg unieważniony *

 • 22-08-2003

  Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi rolniczej - ul. Myśliwska na odcinku o długości 382m. * przetarg unieważniony *

 • 22-08-2003

  Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi rolniczej - ul. Wielodroga na odcinku o długości 815m

 • 14-08-2003

  Przetarg nieograniczony: Remont budynku Domu Gromadzkiego w Kaniowie.

 • 14-08-2003

  Przetarg nieograniczony: Remont budynku Domu Gromadzkiego w ramach usuwania szkód górniczych.

 • 07-07-2003

  Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w sołectwie Bestwinka

 • 04-07-2003

  Przetarg nieograniczony na: Przebudowa dróg gminnych w gminie Bestwina.

 • 03-07-2003

  Przetarg nieograniczony na:Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drogach gminnych w Gminie Bestwina.

 • 16-06-2003

  Przetarg nieograniczony na: Dostawę wyposażenia sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych w Szkole Podstawowej w Janowicach.

 • 06-06-2003

  Przetarg nieograniczony na: Dostawę mebli do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Janowicach.