strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Kaniów

2023-02-23

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 23 lutego 2023r.  do 16 marca 2023r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kaniowie, stanowiącej własność Gminy Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00088778/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.