strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 28-11-2018


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:
a.   Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,  43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
b.   Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,  43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
c.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 11,
d.   Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8,
e.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2,
f.    Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 100,
g    Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie, 43-512 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15.

 

Zamówienie podzielone jest na 2 części. 

2.    Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
•    Część I    Warzywa korzeniowe obrane
CPV 0322111              Warzywa korzeniowe

•    Część II    Pieczywo
CPV 15811000-6    Pieczywo
 

Termin składania ofert:

07-12-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-12-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2019 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 07-12-2018


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia