strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 19-06-2017


Przetarg nieograniczony: "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina: zadanie 1: Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Św. Floriana w Bestwince"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych. Zakres prac obejmuje w szczególności: roboty ziemne i przygotowawcze, wyposażenie placów zabaw, małą architekturę, urządzenia siłowni zewnętrznej.

  • zadanie 1: Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ulicy Krakowskiej w Bestwinie, działka nr 89/68,
  • zadanie 2: Budowa placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. ¦w. Floriana w Bestwince, działka nr 614/11, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
45112720-8
43325000-7

 

Termin składania ofert:

04-07-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

04-07-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 18.08.2017r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 2.1[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 118[kB]
- Dokumentacja techniczna -   archiwum ZIP - rozmiar 12.5[MB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1.2[MB]

Data : 2017-06-22

- Odpowiedzi na pytania -   dokument PDF - rozmiar 52[kB]

Data : 2017-07-04

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 96[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-07-14

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 237[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 352[kB]