strona główna
  • bip

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza

Aby zarejestrować, zmienić, zawiesić, wznowić, wykreślić  działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.ceidg.gov.pl

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Bestwina dostępna jest na stronie www.firma.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 Aby uzyskać informacje dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane dla sklepów, należy w wyszukiwarce wpisać kod PKD 47.25.Z, dla gastronomii PKD 56.30.Z.


Serwis internetowy z przydatnymi informacjami dla początkujących mikroprzedsiębiorców :

www.mikroporady.pl