strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 15-11-2018


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:

a.   Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,

b.   Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,

c.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 11,

d.   Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8,

e.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2,

f.    Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 100,

g.   Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie, 43-514 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15.

 

Zamówienie podzielone jest na 8 części.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

CPV główny:  15000000-1

 

 • Część I      Warzywa i owoce
  CPV 15300000-1      Owoce, warzywa i podobne produkty
  CPV 03212100-1      Ziemniaki
   
 • Część II    Warzywa korzeniowe obrane
  CPV 03221110-0     Warzywa korzeniowe
   
 • Część III   Pieczywo
  CPV 15811000-6      Pieczywo
   
 • Część IV   Ryby i mrożone artykuły spożywcze
  CPV 15220000-6      Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryby
  CPV 15330000-0      Przetworzone owoce i warzywa
  CPV 15331170-9      Warzywa mrożone
   
 • Część V     Jaja
  CPV 03142500-3      Jaja
   
 • Część VI   Mięso, wędliny i drób
  CPV 15110000-2      Mięso
  CPV 15130000-8      Produkty mięsne
  CPV 15131130-5      Wędliny
  CPV 15112100-7      Świeży drób
   
 • Część VII  Mleko, produkty mleczarskie i nabiał
  CPV 15500000-3      Produkty mleczarskie
   
 • Część VIII Pozostałe artykuły spożywcze
  CPV 15800000-6      Różne produkty spożywcze

Termin składania ofert:

27-11-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

27-11-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2019 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 27-11-2018


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części 1, 4, 5, 6, 7, 8


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2, 3


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia