strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 03-12-2021


Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności TAURON Nowe Technologie S.A. i Gminy Bestwina. Na terenie Gminy Bestwina znajduje się 659 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego będącego własności TAURON Nowe Technologie S.A. i Gminy Bestwina na słupach będących własnością TAURON Nowe Technologie S.A. zabudowanych w miejsca publicznych i ciągach dróg publicznych.

CPV 50232100-1

Termin składania ofert:

03-12-2021 00:00

Miejsce składania ofert:

-

Termin otwarcia:

03-12-2021 00:00

Miejsce otwarcia:

-

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2022

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania