strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-03-2021


Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy na zadanie pn: „Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco, wytwarzanymi w wytwórniach. Mieszanki należy stosować jak dla ruchu KR1 - KR3. Nie dopuszcza się zabudowy mieszanek wykonanych w recylkerach. 

Termin składania ofert:

07-04-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

07-04-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

224 dni

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


Identyfikator postępowania


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania