strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-09-2018


Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników na terenie Gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2018/2019 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu „Akcji zima” należy wykonać zamiatanie chodników i poboczy dróg. 

2. Utrzymanie zimowe dróg odbywać się będzie zgodnie z: 
a. zestawieniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych  objętych akcją zima,
b. zestawieniem parkingów objętych akcją zima,  
c. zestawieniem chodników objętych akcją zima.  

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń
90.61.10.00-3  - usługi sprzątania ulic

Termin składania ofert:

05-10-2018 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-10-2018 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.04.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 01-10-2018


Modyfikacja SIWZ


Załącznik nr 4 wzór umowy - po modyfikacji


Data: 05-10-2018


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia