strona główna
 • bip

Telefony


Wójt Gminy Bestwina: 

 • mgr Artur Beniowski - tel. (32) 2157700, pok. nr 4


Referat Organizacyjny:

 • Sekretarz Urzędu Gminy  - Arkadiusz Maj - tel. (32) 2157700, pok nr 2
 • Inspektor - Halina Grygierzec - tel. (32) 2157704, pok. nr 19c
 • Inspektor - Joanna Grygierzec - tel. (32) 2157714, pok. nr 19c
 • Inspektor - Iwona Bała - tel. (32) 2157714, pok. nr 19c
 • Inspektor - Magdalena Gołąb - tel. (32) 2157700, pok. nr 3
 • Informatyk - Tomasz Kiedroń - tel. (32) 2157705, pok. nr 19a


Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji:

 • Kierownik Referatu - Mariusz Szlosarczyk - tel. (32) 2157718, pok. nr 8
 • Inspektor - Małgorzata Chrobak - tel. (32) 2157706, pok. nr 7
 • Podinspektor - Grzegorz Gajda - tel. (32) 2157706, pok. 7
 • Główny specjalista - Gabriela Zipser - tel. (32) 2157706, pok. nr 7
 • Inspektor - Regina Kupczak - tel. (32) 2157703, pok. nr 6
 • Główny specjalista - Ewa Kalita - tel. (32) 2157703, pok. nr 6


Referat Zamówień Publicznych, Funduszy i Środowiska: 

 • Kierownik Referatu - Dominik Puda - tel. (32) 2157716, pok. nr 14
 • Główny specjalista - Adam Wróbel - tel. (32) 2157717, pok. nr 13
 • Inspektor  - Agata Krywult - tel. (32) 2157728, pok. nr 13
 • Inspektor - Piotr Łyp - tel. (32) 2157707, pok. nr 13
 • Inspektor - Joanna Czarnik - tel. (32) 2157725, pok. nr 1
 • Referent - Barbara Wróbel - (32) 2157722, pok. nr 1
 • Pomoc administracyjna - Rafał Furgał - (32) 2157725, pok nr 1


Urząd Stanu Cywilnego: 

 • Kierownik - mgr Artur Beniowski 
 • Kierownik - tel. (32) 2157713, pok. nr 9
 • Zastępca Kierownika - Barbara Małysz - Zbijowska


Biuro Rady Gminy Bestwina:

 • Przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Stanclik 
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Nycz
 • Podinspektor - Aleksandra Kupiec
 • tel. (32) 2157711, pok. nr 12
   

Referat Budżetu i Finansów:

Skarbnik Gminy - Anita Kubik - tel. (32) 2157708, pok. nr 17

 • Główny Księgowy - Bożena Żoczek - tel. (32) 2157723, pok. nr 16
 • Inspektor - Ewa Mazur - tel. (32) 2157720, pok. nr 16
 • Inspektor - Katarzyna Witasek - tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Referent - Małgorzata Kinecka - tel. (32)2157715, pok. nr 15
 • Referent - Izabela Piekiełko - tel. (32) 2157715, pok. nr 15
 • Referent - Katarzyna Jabłońska - Gajda - tel. (32) 2157729, pok. nr 15
 • Inspektor - Beata Dmochowska - tel. (32) 2157710, pok. nr 16 
 • Główny specjalista - Barbara Boboń - tel. (32) 2157710, pok. nr 15
 • Główny specjalista - Jadwiga Krywult - tel, (32) 2157721, pok. nr 18
 • Inspektor - Ewa Grygierczyk - tel. (32) 2157724, pok. nr 18
 • Inspektor - Bogusława Grygierczyk - tel. (32) 2157724, pok. nr 18


Referat Spraw Obywatelskich:

 • Kierownik Referatu - tel. (32) 2157713, pok. nr 9
 • Inspektor - Barbara Małysz-Zbijowska - tel. (32) 2157719, pok. nr 9
 • Inspektor - Anna Wawszczyk - tel. (32) 2157709, pok. nr 9
 • Podinspektor - Anna Kłoda - tel. (32) 2157709, pok. nr 9


Referat Sportu i Promocji:

 • Kierownik Referatu - Piotr Kine - tel. (32) 2157726, pok. nr 19b
 • Specjalista - Sławomir Lewczak - tel. (32) 2157726, pok. nr 19b
 • Pomoc administracyjna - Marcin Kraus
 • Pracownik gospodarczy - Stanisław Poźniak
 • Pracownik gospodarczy - Krzysztof Laszczak