Rejestry i archiwa

1 Nazwa: REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11
2 Nazwa: REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11
3 Nazwa: REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 09
4 Nazwa: ARCHIWUM ZAKŁADOWE
URZĘDU GMINY BESTWINA
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Organizacyjny
pok. nr 18
tel. (032) 215 77 05
5 Nazwa: REJESTR PRZETARGÓW
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Służb Technicznych i obsługi Techniczno - Gospodarczej
pok. nr 7
tel. (032) 215 77 07
6 Nazwa: REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Organizacyjny
pok. nr 3 (Sekretariat)
tel. (032) 215 77 00
7 Nazwa: REJESTR OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Organizacyjny / Biuro Rady
pok. nr 3 (Sekretariat), pok. nr 12
tel. (032) 215 77 00 lub (032) 215 77 11
8 Nazwa: REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 15 
tel. (032) 215 77 15
9 Nazwa: REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16 
tel. (032) 215 77 10
10 Nazwa: REJESTR FUNDUSZY CELOWYCH I SPECJALNYCH
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16 
tel. (032) 215 77 10
11 Nazwa: REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja:

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9 
tel. (032) 215 77 19

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Bielsku-Białej dostępna jest na stronie www.firma.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Aby uzyskać informacje dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane dla
sklepów, należy w wyszukiwarce wpisać kod PKD 47.25.Z, dla gastronomii PKD 56.30.Z.

12 Nazwa: REJESTR INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja: Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 9 
tel. (032) 215 77 09
13 Nazwa: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja:

Referat Gospodarki i Środowiska
pok. nr 1 
tel. (032) 215 77 04

Dostępny również: TUTAJ

14 Nazwa: REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONY PRZEZ GMINĘ BESTWINA
Miejsce: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
Informacja:

Referat Organizacyjny
pok. nr 2 
tel. (032) 215 77 00

POBIERZ