strona główna
  • bip

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Kultura za rok 2022

2023-02-28

Wójt Gminy Bestwina ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznawania
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXX/228/2013  z dnia 25 kwietnia 2013r.

Zgodnie z paragrafem 5 Regulaminu stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca br.

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wzór wniosku stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do ww. uchwały.