strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 25-09-2017


Przetarg nieograniczony: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina"

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Bestwina w sołectwach: Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2017/2018 poprzez odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu, likwidowanie warstw zlodowaciałego i ubitego śniegu. Dodatkowo po zakończeniu "Akcji zima" należy wykonaæ zamiatanie chodników i poboczy dróg.
2. Utrzymanie zimowe dróg odbywaæ się będzie zgodnie z:
a. zestawieniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych  objętych akcją zima,
b. zestawieniem parkingów objętych akcją zima, 
c. zestawieniem chodników objętych akcją zima. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90620000-9
90630000-2
90611000-3

Termin składania ofert:

03-10-2017 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

03-10-2017 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

do dnia 30.04.2018r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.5[MB]
- Załaczniki -   archiwum ZIP - rozmiar 106[kB]
- Zestawienia dróg i chodników -   archiwum ZIP - rozmiar 43[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 1[MB]

Data: 2017-09-26

    Modyfikacja SIWZ    

- Zmian treści SIWZ
- Załącznik nr 5 kosztorys ofertowo - cenowy - PO MODYFIKACJI
- Zestawienie chodników - PO MODYFIKACJI 
- Zestawienie parkingów - PO MODYFIKACJI 

 

 

 

Data : 2017-10-03

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 52[kB]

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data: 2017-10-11

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   dokument PDF - rozmiar 77[kB]

 

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -   dokument PDF - rozmiar 352[kB]