strona główna
  • bip

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Informacja o zakończeniu prac planistycznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie uchwał inicjujących:

  • Uchwała Nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej;
  • Uchwała Nr XXIX/218/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina;
  • Uchwała Nr XXIX/219/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka;
  • Uchwała Nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Janowice;
  • Uchwała Nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów.

 

W oparciu o ww. uchwały Rada Gminy Bestwina przyjęła następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Uchwały Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3093);

Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – Etap 1 (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 5095);

Uchwały Nr XI/69/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – Etap 2 – obszar Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 6736);

Uchwały Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – Etap 3 (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 1670);

Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – Etap 4 (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 4081);

Uchwały Nr XV/105/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 1 (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 9133);

Uchwały Nr XXX/216/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 2 (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 2292);

Uchwały Nr XVII/119/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – Etap 1 (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 1669);

Uchwały Nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Janowice – Etap 2 (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 4879);

Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina – Etap 2 (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 2926);

Uchwały Nr XXXIII/244/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina – Etap 3 (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 4878);

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BESTWINA

o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Treść ogłoszenia

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wszystkie aktualnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajdują się w poniższym Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Bestwina 

Klauzula RODO

Archiwalne procedury planistyczne: