strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 23-11-2020


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:

a.   Kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 43 – 512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
b.   Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 43 – 512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
c.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43 – 512 Bestwina, ul. Szkolna 11,
d.   Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43 – 512 Bestwina, ul. Szkolna 8,
e.   Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43 – 512 Janowice, ul. Korczaka 2,
f.    Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43 – 512 Janowice, ul. Janowicka 100,
g    Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie, 43 – 512 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15.

Zamówienie podzielone jest na 8 części.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 • Część I Warzywa i owoce
  CPV 15300000-1      Owoce, warzywa i podobne produkty
  CPV 03212100-1      Ziemniaki
 • Część II Warzywa korzeniowe obrane
  CPV 0322111              Warzywa korzeniowe
 • Część III Pieczywo
  CPV 15811000-6      Pieczywo
 • Część IV Ryby i mrożone artykuły spożywcze
  CPV 15220000-6      Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryby
  CPV 15330000-0      Przetworzone owoce i warzywa
  CPV 15331170-9      Warzywa mrożone
 • Część V Jaja
  CPV 03142500-3      Jaja
 • Część VI Mięso, wędliny i drób
  CPV 15110000-2      Mięso
  CPV 15130000-8      Produkty mięsne
  CPV 15131130-5      Wędliny
  CPV 15112100-7      Świeży drób
 • Część VII Mleko, produkty mleczarskie i nabiał
  CPV 15500000-3      Produkty mleczarskie
 • Część VIII Pozostałe artykuły spożywcze
  CPV 15800000-6      Różne produkty spożywcze

Termin składania ofert:

01-12-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

01-12-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. Nr 11

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2021 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 01-12-2020


Informacja z otwarcia ofert


Sprostowanie informacji z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zadania częściowego nr 4


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia