strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 08-06-2020


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina 
 

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać w zależności od potrzeb do:
a. Kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
b. Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 43-512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3,
c. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 11,
d. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bestwinie, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8,
e. Stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Korczaka 2,
f. Stołówki szkolnej w Przedszkolu w Janowicach, 43-512 Janowice, ul. Janowicka 100,
g. Stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie, 43-512 Kaniów, ul. Batalionów Chłopskich 15.

Zamówienie podzielone jest na 8 części. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
• Część I    Warzywa i owoce
CPV 15300000-1    Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV 03212100-1    Ziemniaki

• Część II    Warzywa korzeniowe obrane
CPV 0322111              Warzywa korzeniowe

• Część III    Pieczywo
CPV 15811000-6    Pieczywo

• Część IV    Ryby i mrożone artykuły spożywcze
CPV 15220000-6    Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryby
CPV 15330000-0    Przetworzone owoce i warzywa
CPV 15331170-9    Warzywa mrożone

• Część V    Jaja
CPV 03142500-3    Jaja

• Część VI    Mięso, wędliny i drób
CPV 15110000-2    Mięso
CPV 15130000-8    Produkty mięsne
CPV 15131130-5    Wędliny
CPV 15112100-7    Świeży drób

• Część VII    Mleko, produkty mleczarskie i nabiał
CPV 15500000-3    Produkty mleczarskie
• Część VIII    Pozostałe artykuły spożywcze
CPV 15800000-6    Różne produkty spożywcze
 

Termin składania ofert:

16-06-2020 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

16-06-2020 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2020 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 16-06-2020


Informacja z otwarcia ofert


Data: 17-06-2020


Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia