strona główna
  • bip

Gminna Ewidencja Zabytków

Czym jest gminna ewidencja zabytków?

Gminną ewidencję zabytków nieruchomych prowadzi wójt / burmistrz / prezydent w formie kart adresowych. 

Obejmuje ona:

  • zabytki wpisane do rejestru zabytków
  • ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
  • dodatkowo wyznaczone przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)

W gminie Bestwina Gminną Ewidencję prowadzi Muzeum Regionalne im. Ks. Z.Bubaka w Bestwinie.

Listę obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji w Bestwinie znaleźć można pod adresem:

Zarządzenie 77/2020 z dnia 16.07.2020r.

lub też w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Bestwina na lata 2018-2022 przyjętym uchwałą nr II/17/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2018 r.