strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 14-11-2016


Przetarg nieograniczony : "Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Bestwina do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu"

Zamawiający:

Gmina Bestwina ul. Krakowska 111 43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Informacje dostępne w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Termin składania ofert:

22-11-2016 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

22-11-2016 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 11 (sala posiedzeń)

Termin realizacji:

31.12.2018r

Wadium:

8000 zł

Dodatkowe uwagi:

- SIWZ -   dokument PDF - rozmiar 1.5[MB]
- SIWZ -   dokument DOC - rozmiar 103[kB]
- Załączniki -   archiwum ZIP - rozmiar 79[kB]
- Ogłoszenie o zamówieniu -   dokument PDF - rozmiar 909[kB]

Data: 2016-11-22

- Informacja z otwarcia -   dokument PDF - rozmiar 423[kB]
- Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej -   dokument DOC - rozmiar 15[kB]

 

 

 


Rozstrzygnięcie przetargu


Data : 2016-11-30

- Zawiadomienie o wyborze oferty -   

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -