strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 04-12-2019


Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki pod nazwą "Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym"

Zamawiający:

Gmina Bestwina

ul. Krakowska 111

43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności TAURON Dystrybucja Serwis S.A. i Gminy Bestwina. Na terenie Gminy Bestwina znajduje się 628 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego będącego własności TAURON Dystrybucja Serwis S.A. i Gminy Bestwina na słupach będących własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zabudowanych w miejsca publicznych i ciągach dróg publicznych.

CPV 50232100-1

Termin składania ofert:

04-12-2019 00:00

Miejsce składania ofert:

---

Termin otwarcia:

04-12-2019 00:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

do dnia 31.12.2020

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia