strona główna
  • bip

Oświadczenia majątkowe

Z załączonych oświadczeń majątkowych wyłączono następujące dane osobowe osoby składającej składającej oświadczenie majątkowe:

  • adres zamieszkania

  • położenie posiadłości

Wyłączenia danych dokonano zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883).