strona główna
  • bip

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości - Bestwinka ul. Wiśniowa

2023-03-09

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronie internetowej urzędu www.bip.bestwina.com.pl na okres:

od 9 marca 2023r.  do 30 marca 2023r.

ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1078/4 o pow. 0,0054 ha, obręb Bestwinka Bestwińska, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00050919/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.