strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 05-12-2019


Przetarg nieograniczony: „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince oraz 6 stołówek szkolnych na terenie gminy Bestwina”

Zamawiający:

Gmina Bestwina 
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb żywienia dzieci. Produkty żywnościowe należy dostarczać do Kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, 43 – 512 Bestwinka, ul. Dworkowa 3.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

• Warzywa korzeniowe obrane
CPV 0322111  Warzywa korzeniowe
 

Termin składania ofert:

13-12-2019 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

13-12-2019 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego – pok. nr 11

Termin realizacji:

do dnia 30.06.2020 roku

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załączniki


Data: 13-12-2019


Informacja z otwarcia ofert


Rozstrzygnięcie przetargu


Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia