strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 31-08-2021


Przetarg: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15a”

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43 - 512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie segmentu mieszkalnego, budynku komunalnego w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 15a. Zakres prac obejmuje w szczególności: wykonanie elewacji, wymianę balustrad balkonowych, remont daszku nad wejściem oraz podestu wejściowego, remont murków oporowych przy wjeździe do garażu oraz wymianę instalacji odgromowej.

  1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45443000-4 roboty elewacyjne

Termin składania ofert:

15-09-2021 09:00

Miejsce składania ofert:

Termin otwarcia:

15-09-2021 10:00

Miejsce otwarcia:

---

Termin realizacji:

Do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Identyfikator postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

fb46775c-38fc-47e4-acb5-605ae32b7560


Ogłoszenie o zamówieniu


Rozstrzygnięcie przetargu


Ogłoszenie o wyniku postępowania