strona główna
  • bip

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w granicach administracyjnych gminy

2023-02-09

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina w granicach administracyjnych gminy