Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Bestwinie pełni Pani Beata Woszczyna.

Kontakt: iod@bestwina.pl
Nr tel.: 32 2157700