strona główna
  • bip

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Bestwinie pełni Pani Sabina Papaj.

Kontakt: iod@bestwina.pl
Nr tel.: 32 2157700