strona główna
 • bip

Obwieszczenia i ogłoszenia

Aktualne
 • 2023-02-28

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Kultura za rok 2022

 • 2023-02-27

  Obwieszczenie - Budowa nowej stacji gazowej pomiarowej SP Bestwinka

 • 2023-02-13

  OBWIESZCZENIE - Przebudowa gazociągu Brzeszcze – Komorowice

 • 2023-02-09

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany nr 1 Studium

 • 2023-01-13

  OGŁOSZENIE

  o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych od 01.01.2023

 • 2023-01-12

  OBWIESZCZENIE - Przebudowa gazociągu Brzeszcze – Komorowice

Archiwum
 • 2022-12-28

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Budowa drogi ekspresowej S1

 • 2022-12-16

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - ul. św. Sebastiana w Bestwince

 • 2022-12-16

  ZAWIADOMIENIE o wszęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - Młynówka Komorowicko-Czechowicka

 • 2022-12-14

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Knieja” w Pisarzowicach

 • 2022-12-02

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej, pozwolenie wodnoprawne - BUDTOR Bestwina Sp. z o.o.

 • 2022-11-28

  OGŁOSZENIE

  o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych do 31.12.2022

 • 2022-11-16

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Projekt i budowa stacji gazowej – pomiarowej Bestwinka

 • 2022-11-14

  Obwieszczenie w sprawie wniesionego odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie - droga S1

 • 2022-11-03

  Zapotrzebowanie na węgiel – ankieta dla mieszkańców

 • 2022-11-03

  Informacja o sprzedaży węgla przez Gminę

 • 2022-11-02

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-10-26

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Żbik” w Dankowicach

 • 2022-10-19

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Bażant” w Bestwinie

 • 2022-10-18

  ZAWIADOMIENIE o wszęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-10-13

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”

 • 2022-10-12

  Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”

 • 2022-10-11

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Budowa drogi ekspresowej S1

 • 2022-10-05

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Knieja” w Pisarzowicach

 • 2022-10-03

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-09-29

  Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego - PG Silesia

 • 2022-09-23

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - wydanie opinii nt "Rozbudowa zakładu uboju i rozbioru drobiu F.P.H."HYBRO" Sp. z o.o."

 • 2022-09-23

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - "Rozbudowa zakładu uboju i rozbioru drobiu F.P.H."HYBRO" Sp. z o.o."

 • 2022-09-06

  OBWIESZCZENIE - Budowa hali produkcyjno-usługowo-handlowej w Kaniowie przy ul. Ludowej - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

 • 2022-09-06

  OBWIESZCZENIE - Budowa hali produkcyjno-usługowo-handlowej w Kaniowie przy ul. Ludowej - zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 2022-08-31

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - Budowa drogi ekspresowej S1

 • 2022-08-31

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Żbik” w Pszczynie

 • 2022-08-30

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Żubr” w Pszczynie

 • 2022-08-29

  ZAWIADOMIENIE GDOŚ - postępowanie odwoławcze - Budowa drogi ekspresowej S1

 • 2022-08-22

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Bażant” w Bestwinie

 • 2022-08-11

  ZAWIADOMIENIE GDOŚ o wszczęciu postępowania odwoławczego - Budowa drogi ekspresowej S1

 • 2022-07-26

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-07-11

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - GAZ-SYSTEM S.A

 • 2022-07-01

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie o przedłuzeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych - BUDTOR Sp. z o.o.

 • 2022-06-07

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działki nr 1214/10, 1214/12 obręb Bestwina

 • 2022-05-24

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o przedłuzeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

 • 2022-05-18

  Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach - 12052022

 • 2022-05-16

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - 04.05.2022

 • 2022-05-09

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-05-05

  Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - S1 Kosztowy – Bielsko – Biała Odcinek III

 • 2022-05-04

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

 • 2022-04-19

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o przedłuzeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

 • 2022-04-07

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - pomosty wędkarskie

 • 2022-04-01

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu ul. Jana Kubika w Janowicach

 • 2022-03-30

  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Nicromet Sp. z o.o. s.k.

 • 2022-03-29

  ZAWIADOMIENIE o postępowaniu w sprawie przedłuzeniu terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych

 • 2022-03-22

  Obwieszczenie o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 20220317

 • 2022-03-11

  Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 20220302

 • 2022-03-09

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Kultura

 • 2022-03-09

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Sport

 • 2022-03-01

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • 2022-02-18

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego - rozbiórka starego i budowa nowego mostu ul. Św. Sebastiana w Bestwince

 • 2022-02-15

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego - Wojciech Wróbel „DOMINATOR”

 • 2022-02-14

  Ogłoszenie w sprawie zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

 • 2022-02-08

  ZAWIADOMIENIE o wszęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • 2022-02-03

  Obwieszczenie o wydanym przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozstrzygnięciu z dnia 28 stycznia 2022 r.

 • 2022-02-03

  Obwieszczenie o wydanym przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniu z dnia 28 stycznia 2022 r

 • 2022-01-27

  Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • 2022-01-27

  Obwieszczenie Starosy Bielskiego - budowa przepustu ul. Jana Kubika

 • 2022-01-13

  Obwieszczenie Starosy Bielskiego - most ul. Św. Sebastiana

 • 2022-01-03

  Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 • 2021-12-10

  Obwieszczenie o uzupełnieniu pozwolenia wodnoprawnego - ZDP w Bielsku-Białej

 • 2021-12-03

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”

 • 2021-12-03

  Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - ZDP w Bielsku-Białej

 • 2021-11-29

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - PG "Silesia" sp. z o.o.

 • 2021-11-18

  OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PG „SILESIA”  sp. z o.o.

 • 2021-11-08

  ZAWIADOMIENIE o złożeniu odwołania od decyzji w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Powiatu Bielskiego

 • 2021-11-05

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Eksploatacja węgla kamiennego złoża "Dankowice 1"

 • 2021-11-04

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego ws. projektu podziału województwa na obwody łowieckie

 • 2021-10-27

  ZAWIADOMIENIE o wygaszeniu punktu I.2 obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

 • 2021-10-27

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Żbik” w Dankowicach

 • 2021-10-19

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych

 • 2021-10-14

  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

 • 2021-10-13

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z DK-1

 • 2021-10-12

  ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - ZDP w Bielsku-Białej

 • 2021-10-12

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Bażant” w Bestwinie

 • 2021-10-11

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - GAZ-SYSTEM S.A.

 • 2021-10-08

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Knieja” w Pisarzowicach

 • 2021-10-05

  Konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego

 • 2021-09-30

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210922

 • 2021-09-27

  OGŁOSZENIE o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 2021-09-15

  Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego

 • 2021-09-08

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210908

 • 2021-09-08

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 sierpnia 2021

 • 2021-09-01

  Obwieszczenie Wójta Gminy Bestwina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - most ul. Św. Sebastiana

 • 2021-08-25

  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa pm: "Odzysk odpadów pochodzących z instalacji Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" Sp. z o.o."

 • 2021-08-24

  Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych

 • 2021-08-02

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210802

 • 2021-07-27

  Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie administracyjnego - droga powiatowa nr 4469S w Bestwince

 • 2021-07-05

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - ul. Sportowa w Bestwince

 • 2021-06-28

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210628 Powiat Bielski

 • 2021-06-09

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego - przebudowa drogi powiatowej nr 4469S w Bestwince

 • 2021-06-01

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego - ul. Sportowa w Bestwince

 • 2021-05-13

  ZAWIADOMIENIE o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych - Powiat Bielski

 • 2021-05-10

  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Bestwina
  o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027"

 • 2021-05-07

  OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
  „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów – Komorowice – Oświęcim”

 • 2021-04-21

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210421

 • 2021-04-21

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210421 - Powiat Bielski

 • 2021-04-09

  OGŁOSZENIE
  Wójta Gminy Bestwina
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2021-03-29

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Katowicach wooś.420.6.2021.jb.1 z 24 marca 2021

 • 2021-03-15

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Kultura

 • 2021-03-12

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – etap 4 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

 • 2021-02-16

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-1) w Czechowicach Dziedzicach - Etap II"

 • 2021-02-16

  ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - 20210205

 • 2021-02-10

    ZAWIADOMIENIE
   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - PKP Polskie Linie Kolejowe

 • 2021-01-22

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – etap 2 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

 • 2021-01-12

  Ogłoszenie
  ws konsultacji społecznych.

              Niniejszym informujemy, że w dniu 12.01.2021r. Wójt Gminy Bestwina ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych ws projektów uchwał dotyczących wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku. Wyrażenie opinii, uwag lub propozycji zmian w sprawie będącej przedmiotem konsultacji  można dokonać wypełniając ankietę stanowiącą załącznik do ogłoszenia i przesyłając ją drogą elektroniczną na adres sport@bestwina.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bestwina. Termin składania wniosków upływa z dniem 05.02.2021r. Szczegółowe informacje oraz wzór ankiety dostępne na stronie https://bip.bestwina.pl w zakładce konsultacje społeczne. Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę Rodo.

 • 2020-12-15

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowu przydrożnego wylotami W1 oraz W2 przy ul. Gospodarskiej w Bestwinie.

 • 2020-11-25

  OBWIESZCZENIA
  Wójta Gminy Bestwina

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kaniów V” w miejscowości Kaniów w gminie Bestwina.

 • 2020-11-25

  OBWIESZCZENIE
  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

  w sprawie inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów
  – Komorowice – Oświęcim”

 • 2020-11-03

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  z dnia 27 października 2020

  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dankowice 1"".

 • 2020-10-22

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „BAŻANT” w Bestwinie
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 166 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-10-21

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „KANIÓW V”

 • 2020-10-14

  OBWIESZCZENIA
  Wójta Gminy Bestwina
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa ul. Sportowej w Bestwince

 • 2020-10-13

  ZAWIADOMIENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 • 2020-10-08

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „Knieja” w Pisarzowicach
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 174 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-10-06

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie „ŻUBR” w Pszczynie
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 155 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-09-11

  ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

  o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sportowej w Bestwince w gminie Bestwina.

 • 2020-08-11

  OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.35 z 7 sierpnia 2020

 • 2020-08-07

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie "Żbik" Dankowice
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 165 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-08-06

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie "RYŚ"
  Aktualizacja terminów i miejsc polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 175 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-08-06

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie "BAŻANT"
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 166 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-08-05

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża
  kruszywa naturalnego „KANIÓW V”

 • 2020-08-05

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża
  kruszywa naturalnego „KANIÓW V”

 • 2020-07-28

  OBWIESZCZENIE o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice dla toru nr 1 w km od 41,145 do 41,158 i toru nr 2 w km od 41,147 do 41,159"

 • 2020-07-23

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.33
  z 22 lipca 2020

  w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dankowice 1"".

 • 2020-07-23

  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z 20 lipca 2020r.

  w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim
  – Czechowice-Dziedzice dla toru nr 1 w km od 41,145 do 41,158; toru nr 2 w km od 41,147 do 41,159

 • 2020-07-23

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bestwina - Koło Łowieckie "RYŚ"
  Terminy i miejsca polowań zbiorowych
  w obwodzie łowieckim nr 175 w sezonie łowieckim 2020/2021

 • 2020-07-21

  ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA - Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 • 2020-07-14

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - przebudowa
  ul. Sportowej w Bestwince - Gmina Bestwina

 • 2020-07-06

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Gminna Spółka Wodno Melioracyjna w Bestwinie

 • 2020-06-15

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej - Gmina Bestwina

 • 2020-06-03

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Gmina Bestwina

 • 2020-06-01

  ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA - Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 • 2020-05-26

  OBWIESZCZENIE
  REGIONALNEGO DYREKTORA
  OCHRONY ŚRODOWISKA
  W KATOWICACH

  WOOŚ.420.132.2018.AM/AS3.29
  z   20 maja 2020

 • 2020-05-15

  OBWIESZCZENIE
  REGIONALNEGO DYREKTORA
  OCHRONY ŚRODOWISKA
  W KATOWICACH

  WOOŚ.420.14.2020.MP.4       
  z  14 maja 2020

 • 2020-05-06

  OBWIESZCZENIE

  Wójta Gminy Bestwina

  o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bestwina na lata 2020-2034"

 • 2020-04-15

  ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA - Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej

 • 2020-03-10

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Grzegorz Włodarczyk

 • 2020-03-05

  OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice od km 38+591 do km 44+497"

 • 2020-03-05

  OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice dla torów nr 1 i 2 w km od 44,497 do 44,935"

 • 2020-03-04

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Kultura

 • 2020-03-04

  Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Sport

 • 2020-03-03

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Tomasz Mieszczak

 • 2020-02-17

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Wojciech i Karolina Nowy

 • 2020-02-17

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi S1

 • 2020-02-17

  Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy drogi S1

 • 2020-01-29

  OBWIESZCZENIE
  REGIONALNEGO DYREKTORA
  OCHRONY ŚRODOWISKA
  W KATOWICACH
  WOOŚ.420.132.2018.AM.24
  z  20 stycznia 2020

  dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.
  „Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  ze złoża "Dankowice 1"”

 • 2020-01-10

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Tomasz Gacek

 • 2019-12-19

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY BESTWINA
  o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bestwina na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2025

 • 2019-12-05

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BESTWINA

  w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bestwina na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2025”.

 • 2019-12-05

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Stanisław Porębski

 • 2019-11-26

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - M.C.S Polska S.z o.o.

 • 2019-11-15

  OBWIESZCZENIE
  Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju - Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim

 • 2019-11-14

  OBWIESZCZENIE

  Wojewody Śląskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim – Czechowice-Dziedzice od km 38+591 do km 44+497 w zakresie branż: tory, perony z małą architekturą, drogi kołowe, sieć trakcyjna, obiekty kubaturowe"

 • 2019-11-05

  OBWIESZCZENIE
  REGIONALNEGO DYREKTORA
  OCHRONY ŚRODOWISKA
  W KATOWICACH
  WOOŚ.442.2.2016.EJ.8
  z  30 października 2019

  dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.
  „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”

 • 2019-10-16

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY BESTWINA

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ BESTWINA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025”

 • 2019-10-02

  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I
  z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2019-10-02

  OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I
  z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych
  kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 78
  w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2019-10-01

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Katarzyna Bierońska

 • 2019-10-01

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - DOMINATOR

 • 2019-09-30

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z  26 września 2019

  w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych
  w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

 • 2019-09-12

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych - PKP

 • 2019-09-09

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 września 2019

 • 2019-08-20

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A.

 • 2019-08-14

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwo Zielińscy

 • 2019-08-14

  Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2187/OS/2019

 • 2019-08-12

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - LOTOS S.A.

 • 2019-08-09

  OGŁOSZENIE
  z dnia 9 sierpnia 2019 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectw: Kaniów – etap 3, Bestwina- etap 2, Bestwinka – etap 1, Janowice – etap 1 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

 • 2019-07-31

  Marszałek Województwa Śląskiego
  zawiadamia o zakończeniu postępowania

  wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

 • 2019-07-22

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PG Silesia Sp.z o.o.

 • 2019-06-13

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego informujące, że Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Bestwina o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim”

 • 2019-06-05

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim”

 • 2019-06-05

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - BUDTOR

 • 2019-06-03

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.1.2019.WN z dnia 28 maja 20l9r.

  dot. zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4444 S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4471 S ul. Janowicka w Bestwinie”

 • 2019-06-03

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych - PROMET

 • 2019-05-13

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PROMET

 • 2019-05-06

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PROMET

 • 2019-03-18

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji ZRID

 • 2019-03-08

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – etap 2 – obszar Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

 • 2019-01-23

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 stycznia 2019 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w gminie Bestwina pomiędzy ulicami Krakowską a Górską"

 • 2018-12-31

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Powiat bielski

 • 2018-11-12

  Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1"

 • 2018-10-18

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracynjego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - BUDTOR BESTWINA

 • 2018-10-09

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r.

 • 2018-07-27

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

 • 2018-07-20

  OBWIESZCZENIE
  o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bestwina

 • 2018-07-17

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych
  dla zadania pod nazwą "Budowa Drogi Ekspresowej S-1 od wfęzła Kosztowy II w Mysłowicach do wfęzła Suchy Potok w Bielsku-Białej" w granicach województwa śląskiego.

 • 2018-07-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - ALBIS Biuro Budowlane

 • 2018-06-20

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

 • 2018-06-18

  OBWIESZCZENIE


  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

 • 2018-05-25

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – etap I

 • 2018-05-17

  Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - 17.05.2018r.

 • 2018-05-07

  Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Bielska-Białej

 • 2018-04-20

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-10

  ZAWIADOMIENIA
  o wszczęciu postępowanń administracyjnych - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-09

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.1.1.2018 z dnia 23.03.2018r.

  w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz wydanym powoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanału Macocha"

 • 2018-04-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - PPUH "PROMET"

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Tauron Dystrybucja S.A.

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - KOMBEST Sp. z o.o.

 • 2018-03-23

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-20

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-14

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
  dla zadania pn.: "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim"

 • 2018-03-08

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-02-22

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.8.2017.WN z dnia 21 lutego 2018r.

  w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od
  ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego z dnia 13 grudnia 2017r. nr 9/2017

 • 2018-02-19

  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-10-30

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-09-08

  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-06-29

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2017-02-20

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2016-08-12

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Janowice.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.