Obwieszczenia i ogłoszenia
Aktualne
 • 2019-10-16

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY BESTWINA

  O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ BESTWINA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025”

 • 2019-10-02

  OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I
  z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych
  kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 78
  w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2019-10-02

  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej I
  z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
  w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 • 2019-10-01

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - DOMINATOR

 • 2019-10-01

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - Katarzyna Bierońska

 • 2019-09-30

  OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
  WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z  26 września 2019

  w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych
  w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

 • 2019-08-09

  OGŁOSZENIE
  z dnia 9 sierpnia 2019 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectw: Kaniów – etap 3, Bestwina- etap 2, Bestwinka – etap 1, Janowice – etap 1 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

Archiwum
 • 2019-09-12

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń wodnoprawnych - PKP

 • 2019-09-09

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 września 2019

 • 2019-08-20

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - TAURON Dystrybucja S.A.

 • 2019-08-14

  Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 2187/OS/2019

 • 2019-08-14

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwo Zielińscy

 • 2019-08-12

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - LOTOS S.A.

 • 2019-07-31

  Marszałek Województwa Śląskiego
  zawiadamia o zakończeniu postępowania

  wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

 • 2019-07-22

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PG Silesia Sp.z o.o.

 • 2019-06-13

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego informujące, że Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Bestwina o wydanie opinii w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim”

 • 2019-06-05

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - BUDTOR

 • 2019-06-05

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim”

 • 2019-06-03

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych - PROMET

 • 2019-06-03

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.1.2019.WN z dnia 28 maja 20l9r.

  dot. zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4444 S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4471 S ul. Janowicka w Bestwinie”

 • 2019-05-13

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PROMET

 • 2019-05-06

  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - PROMET

 • 2019-03-18

  Obwieszczenie Starosty Bielskiego z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zmiany decyzji ZRID

 • 2019-01-23

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 stycznia 2019 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w gminie Bestwina pomiędzy ulicami Krakowską a Górską"

 • 2018-12-31

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Powiat bielski

 • 2018-11-12

  Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1"

 • 2018-10-18

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracynjego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - BUDTOR BESTWINA

 • 2018-10-09

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r.

 • 2018-07-27

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

 • 2018-07-20

  OBWIESZCZENIE
  o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bestwina

 • 2018-07-17

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych
  dla zadania pod nazwą "Budowa Drogi Ekspresowej S-1 od wfęzła Kosztowy II w Mysłowicach do wfęzła Suchy Potok w Bielsku-Białej" w granicach województwa śląskiego.

 • 2018-07-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - ALBIS Biuro Budowlane

 • 2018-06-20

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

 • 2018-06-18

  OBWIESZCZENIE


  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

 • 2018-05-25

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – etap I

 • 2018-05-17

  Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - 17.05.2018r.

 • 2018-05-07

  Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Bielska-Białej

 • 2018-04-20

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-10

  ZAWIADOMIENIA
  o wszczęciu postępowanń administracyjnych - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-09

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.1.1.2018 z dnia 23.03.2018r.

  w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz wydanym powoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanału Macocha"

 • 2018-04-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - PPUH "PROMET"

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - KOMBEST Sp. z o.o.

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Tauron Dystrybucja S.A.

 • 2018-03-23

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-20

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-14

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
  dla zadania pn.: "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim"

 • 2019-03-08

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – etap 2 – obszar Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

 • 2018-03-08

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-02-22

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.8.2017.WN z dnia 21 lutego 2018r.

  w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od
  ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego z dnia 13 grudnia 2017r. nr 9/2017

 • 2018-02-19

  OBWIESZCZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-10-30

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-09-08

  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2017-06-29

  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2017-02-20

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej

 • 2016-08-12

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Janowice.