strona główna
 • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 27-08-2004


Przetarg nieograniczony: Remont dachu na budynku Muzeum w Bestwinie.

Zamawiający:

Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest remontu dachu na budynku Muzeum w Bestwinie, przy ul. Kościelnej 57.

 

2.       Zakres prac remontowych:

 

 • zlikwidowanie istniejącego pokrycia dachu - dachówka ceramiczna,
 • założenie nowych łat drewnianych,
 • założenie nowego pokrycia - blacha dachówkowa,
 • krokwie narożne w części głównej budynku należy podeprzeæ dodatkowo dwoma rzędami słupów drewnianych (16 x 16cm)
 • dodatkowe wzmocnienie wszystkich połączeń ustroju więźby przez założenie klamer stalowych,
 • w części głównej budynku - uzupełnienie wyciętej jętki (18 x 16cm)
 • zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną stosując preparaty solne,
 • wymiana uszkodzonych murłat i tramów więźby dachowej,
 • naprawa istniejących kominów murowanych,

 

3.        Zamówienie należy wykonaæ według:

 

 • przedmiaru robót,
 • ekspertyzy technicznej,

 

UWAGA:

Ekspertyza techniczna jest dostępna dla Wykonawców, którzy wykupili specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udostępnia ekspertyzę do wglądu w swojej siedzibie, w pok. nr 7 w godz. od 7.30 do 15.30.

Załącznikiem nr 6 do specyfikacji jest fragment ekspertyzy technicznej dotyczący konstrukcji dachu.

Termin składania ofert:

27-08-2004 09:00

Miejsce składania ofert:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 2

Termin otwarcia:

27-08-2004 09:15

Miejsce otwarcia:

siedziba Zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

2 miesi±ce od dnia podpisania umowy

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Kryteria oceny - cena 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 15 zł) odebraæ można w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Kontakt:(32) 215 77 07 - Dominik Puda


Rozstrzygnięcie przetargu


Nie złożono żadnej oferty.
Przetarg unieważniono.