Jednostki organizacyjne

  • GOK - GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. (032) 214 13 65
fax (032) 215 75 89
e-mail: kultura_bestwina@wp.pl
www.kultura.bestwina.pl

 

  • GOPS - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 215 46 37
e-mail: gops@bestwina.pl

 

  • GBP - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 214 14 09
e-mail : dyrekcja@gbpbestwina.eu
www.gbpbestwina.eu

 

  • SPZOZ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szkolna 6
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax (032) 215 71 18
e-mail : spzoz@bestwina.pl