Jednostki organizacyjne

  • GOK - GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. 032 2141365
fax 032 2157589
e-mail: kultura_bestwina@wp.pl
www.kultura.bestwina.pl

 

  • GOPS - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax 032 2154637
e-mail: gops@bestwina.pl

 

  • GBP - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax 032 2141409
e-mail : dyrekcja@gbpbestwina.eu
www.gbpbestwina.eu

 

  • SPZOZ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szkolna 6
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. 032 2157118
      032 2141547
      797289854
e-mail : spzoz@bestwina.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE

  SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jana Kantego
Bestwina ul. Szkolna 11
43-512 Bestwina
tel: 032 2157121
fax: 032 2141373
e-mail: bestwina.zsp@gmail.com

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Bestwina ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel: 032 2157548
e-mail: przedszkolebestwina@poczta.fm

www.zspbestwina.edu.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE

SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Dworkowa 3
43-512 Bestwinka
tel: 032 2157186
fax: 032 2149280

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Dworkowa 3
43-512 Bestwinka
tel: 032 2157186

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH

  SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
ul. Korczaka 2
43-512 Janowice
tel/fax: 032 2157429
e-mail: janowice.zsp@gmail.com

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Janowicka 100
43-512 Janowice
tel: 032 2157469

www.zspjanowice.bestwina.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KANIOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Batalionów Chłopskich 15
43-514 Kaniów
tel/fax: 032 2157323
adres e-mail:  spkaniow@poczta.onet.pl

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Batalionów Chłopskich 15a
43-514 Kaniów
tel: 032 2157381 
adres e-mail: ppkaniow@op.pl

www.kaniowzsp.edupage.org