strona główna
  • bip

Jednostki organizacyjne


  • GOK - GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Krakowska 123
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. 32 2141365
fax 32 2157589
e-mail: kultura_bestwina@wp.pl
www.kultura.bestwina.pl

 

  • GOPS - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel./fax 32 2154637
e-mail: gops@bestwina.pl
www.gops.bestwina.pl

 

  • GBP - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. 797 097 661
e-mail : dyrekcja@gbpbestwina.eu
www.gbpbestwina.eu

 

  • SPZOZ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Szkolna 6
43-512 Bestwina
woj. śląskie
tel. 32 2157118
      32 2141547
      32 506 51 20
      797 289 854
e-mail : spzoz@bestwina.pl
www.osrodekzdrowiabestwina.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINIE

  SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Jana Kantego
Bestwina ul. Szkolna 11
43-512 Bestwina
tel: 32 2157121
fax: 32 2141373

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Bestwina ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel: 32 2157548

e-mail: zspbestwina@bestwina.pl
www.zspbestwina.edu.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE

SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Dworkowa 3
43-512 Bestwinka
tel: 32 2157186
fax: 32 2149280

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Dworkowa 3
43-512 Bestwinka
tel: 32 2157186

e-mail: zspbestwinka@bestwina.pl
www.zspbestwinka.edupage.org

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH

  SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej
ul. Korczaka 2
43-512 Janowice
tel/fax: 32 2157429

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Janowicka 100
43-512 Janowice
tel: 32 2157469

e-mail: zspjanowice@bestwina.pl
www.zspjanowice.bestwina.pl

 

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KANIOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Batalionów Chłopskich 15
43-514 Kaniów
tel/fax: 32 2157323

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
ul. Batalionów Chłopskich 15a
43-514 Kaniów
tel: 32 2157381 

e-mail: zspkaniow@bestwina.pl
www.kaniowzsp.edupage.org

  • KLUB DZIECIĘCY "PUCHATEK"

ul. Batalionów Chłopskich 15a
43-514 Kaniów
tel: 532 391 045
adres e-mail: klubpuchatek@bestwina.pl