OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.35 z 7 sierpnia 2020
2020-08-11

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
WOOŚ.420.132.2018.MP1/AM.35 z 7 sierpnia 2020

Treść obwieszczenia