ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej - PROMET
2019-06-03

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych - PROMET