strona główna
  • bip

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznawania nagród kategoria - Sport

2020-03-04

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bestwina ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Nr XXX/229/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.

Zgodnie z paragrafem 1 załącznika do wyżej wymienionej uchwały, termin składania wniosków upływa z dniem 30 marca br.

Zasady i tryb przyznawania nagród oraz wzór wniosku stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do ww. uchwały.