strona główna
  • bip

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

2019-01-23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w gminie Bestwina pomiędzy ulicami Krakowską a Górską"