strona główna
  • bip

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego - "BUDTOR" - 20200805

2020-08-05

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża
kruszywa naturalnego „KANIÓW V”