OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Śląskiego
2019-07-31

Marszałek Województwa Śląskiego
zawiadamia o zakończeniu postępowania

wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.