strona główna
  • bip

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – etap 2 Bestwinka

2021-01-22

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – etap 2 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu