Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 23.03.2018r.
2018-03-23

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody