strona główna
  • bip

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko - S1 Kosztowy – Bielsko – Biała Odcinek III

2022-05-05

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko  z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko – Biała Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”