Ogłoszenie wszczęciu postępowania administracyjnego - 20.03.2018r.
2018-03-20

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody