strona główna
  • bip

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego - PG Silesia

2022-09-29

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dankowice 1” - PG Silesia