strona główna
  • bip

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 20201203

2020-12-15

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rowu przydrożnego wylotami W1 oraz W2 przy ul. Gospodarskiej w Bestwinie.