strona główna
  • bip

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego

2021-10-05

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”