strona główna
  • bip

Ogłoszenie wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-03-08

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody