Ogłoszenie wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-03-08

OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody