strona główna
  • bip

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 stycznia 2020 r.

2020-01-29

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.420.132.2018.AM.24
z  20 stycznia 2020

dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.
„Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
ze złoża "Dankowice 1"”