strona główna
  • bip

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – etap 4 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

2021-03-12

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bestwina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Kaniów – etap 4 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu