strona główna
  • bip

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.

2013-02-22

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.