strona główna
  • bip

OGŁOSZENIE z dnia 9 sierpnia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

2019-08-09

OGŁOSZENIE
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectw: Kaniów – etap 3, Bestwina- etap 2, Bestwinka – etap 1, Janowice – etap 1 oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów