OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów – Komorowice – Oświęcim”
2020-11-25

OBWIESZCZENIE
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

w sprawie inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów
– Komorowice – Oświęcim”