strona główna
  • bip

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 r.

2019-09-30

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z  26 września 2019

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych
w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.