strona główna
  • bip

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - 20190604

2019-06-05

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim”