Pozwolenie na prowadzenie prac, badań archeologicznych
2018-11-12

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1"